Efterløn når du er selvstændig

Det er ikke altid nødvendigt at slukke og lukke for din virksomhed, når du går på efterløn.

Begrænset omfang

Du kan ansøge om en tilladelse fra din a-kasse om at videreføre din virksomhed i begrænset omfang. De betingelser, du skal opfylde afhænger af, hvilken virksomhed du driver, og derfor bør du altid kontakte a-kassen i god tid inden du går på efterløn, for at sikre dig, at virksomheden kan opnå tilladelse.

I FTF-A er det vores afdeling for selvstændige, der kan vejlede dig bedst om reglerne og dine muligheder.

Kan jeg starte virksomhed på efterløn?

Efterløn er ikke altid en hindring, hvis du har en ide til en selvstændig virksomhed. I din efterlønsperiode kan du opstarte selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis virksomheden opfylder nogle særlige betingelser.

Blandt andet må arbejdet i virksomheden ikke overstige 400 timer om året, og virksomhedens dækningsbidrag må maksimalt være 73.822 kr. om året (2014-tal).

A-kassen skal vurdere, om arbejdet i virksomheden (både din egen og evt. medhjælperes) er tilstrækkeligt afgrænset, og på ingen måde kan komme til at overstige 400 timer om året.

Det er derfor ikke alene dine egne tilkendegivelser om arbejdets omfang, der er afgørende, men en generel vurdering af arbejdets art og omfang, kundegrundlag, mv.

Da reglerne er komplicerede, anbefaler vi dig at kontakte vores afdeling for selvstændige, hvis du overvejer at starte selvstændig bibeskæftigelse på efterløn. På den måde kan FTF-A give dig den bedst mulige vejledning.

Kontakt vores afdeling for selvstændige, hvis du vil vide mere

Læs mere

Selvstændig samtidig med efterløn - Download PDF

Ofte stillede spørgsmål om efterlønsbidrag