Det får du ud

Er du alene interesseret i, hvad du kan få ud her og nu, hvis du forlader ordningen, skal du kun se på, hvor mange år du har indbetalt efterlønsbidrag. Som tommelfingerregel skal du regne med, at du hvert år har indbetalt cirka 5.000 kroner.

I skemaet neden for kan du mere præcist se, hvad du kan få.

Men vær opmærksom på, at du i stedet for at hæve pengene nu, kan få en skattefri præmie, hvis du bliver i ordningen og arbejder indtil udløbet af din efterlønsperiode. Værdien af den skattefri præmie vil til enhver tid være større end det, du kan få ud nu og her. Se mere om det her.

Så meget kan du få ud nu:

Har betalt til efterløn siden

Beløb til udbetaling

01.01.2010

  7.581 kr. 

01.01.2009

13.097 kr.

01.01.2008

18.613 kr. 

01.01.2007

24.129 kr.

01.01.2006

29.645 kr.

01.01.2005

35.161 kr.

01.01.2004

40.677 kr.

01.01.2003

46.193 kr.

01.01.2002

51.709 kr.

01.01.2001

57.225 kr. 

01.01.2000

61.953 kr.

01.07.1999

63.529 kr.

01.04.1999

64.317 kr.