Større modregning af pension

Efterlønsreformen indebærer en større modregning af din pension i efterlønnen, hvis du er født efter den 1. januar 1956. For alle andre er der ingen ændringer. Her kan du få hjælp til at finde ud af, hvad din efterløn vil være efter modregning af pension.

Den nye ordning betyder, at størrelsen af dine optjente pensioner, for eksempel kapitalpension, pension fra ansættelsesforhold, mv. altid vil betyde modregning i din efterløn. Det gælder også, selvom du ikke får noget udbetalt fra pensionerne. Blot det, at du har optjent pension, medfører modregning.

Tidligere kunne du på visse betingelser helt undgå modregning ved at vente mindst to år med at gå på efterløn. Det er ikke længere muligt, hvis du er født efter den 1. januar 1956.

Modregningen udregnes på den måde, at man først tager 5 % af depotværdien på pensionerne. Af det beløb (beregningsgrundlaget), tager man 80 % af. Resultatet svarer til den værdi, der årligt bliver trukket fra i din efterløn.

Eksempel:

Et medlem har pensioner for 2 mio. kr. Beregningsgrundlaget udregnes ved at tage 5 % af de 2 mio. kr. = 100.000 kr. Herefter udgør modregningen 80 % af de 100.000 kr., altså 80.000 kr. årligt.

Efterlønnen udgør før skat 204.880 kr. i 2012. I eksemplet betyder det, at der efter modregning vil være ca. 125.000 kr. tilbage i efterløn. Det svarer til ca. 10.500 kr. pr. måned før skat.

Hvis dine opsparede pensioner overstiger 5,2 mio. kr. vil modregningen betyde, at du ikke kan få noget udbetalt i efterløn. Som tommelfingerregel svarer et depot på 1 million kroner til et årligt fradrag i efterlønnen på 40.000 kroner.

Efterlønsberegner

Beskæftigelsesministeriet har lavet en efterlønsberegner, hvor kan indtaste din forventede pension og dermed også få at vide hvor meget du kan regne med at få i efterløn efter modregning af pensionen. Efterlønsberegneren fortæller også, hvor længe du kan få efterløn.

Du finder beregneren her.

For at bruge beregneren skal du vide, hvad din forventede pension vil være. Det kan du se på www.pensionsinfo.dk. Du logger ind med NemID.

Bemærk, at der er nogle få pensionsinstitutter, der ikke indberetter tal til PensionsInfo.