Skattefri præmie eller udbetaling

Hvis du vælger at træde ud af efterlønsordningen, skal du passe på, at du ikke snyder dig selv for en klækkelig sum penge.

Hvis du bliver i ordningen og arbejder i den periode, hvor du ellers kunne få efterløn, vil du nemlig få en skattefri præmie.

Arbejder du helt frem til udløbet af efterlønsperioden, vil præmien udgøre 147.516 kroner skattefrit. Selv når du indregner dine fremtidige efterlønsbidrag, vil gevinsten ved at blive i ordningen være større, end hvad du kan få ud nu og her.

Alt efter hvor gammel du er, vil tabet ved at forlade ordningen nu være mellem 11.000 kroner og 72.000 kroner. Hvor meget beløbet er for dig, kan du aflæse af tabellen nedenfor.

Du skal tage højde for:

  • Om du regner med at arbejde helt frem til udløbet af din efterlønsalder. Hvis du ikke gør det eller har en periode med ledighed, vil beløbet være mindre end det, du kan se i tabellen.
  • Om den skattefri præmie er stor nok til, at du vil vente på den, eller om du er bedre tjent med at hæve dine penge nu.

Reglerne for optjening af den skattefri præmie er, at hver gang du arbejder 481 timer, optjener du en præmie på 12.293 kroner. Du kan maksimalt opnå 12 præmieportioner og dermed altså i alt 147.516 kroner skattefrit.

Herunder kan du se, hvad dit umiddelbare tab vil være, hvis du får pengene udbetalt nu frem for at blive i ordningen og få efterlønspræmien.

Alder 1. januar 2012

Skattefri præmie ved folkepensionsalder

Skattefri udbetaling nu

Tab ved at træde ud

30

kr. 147.516

kr. 965

kr. 25.996

31

kr. 147.516

kr. 5.447

kr. 25.615

32

kr. 147.516

kr. 10.963

kr. 24.200

33

kr. 147.516

kr. 16.479

kr. 22.785

34

kr. 147.516

kr. 21.995

kr. 21.370

35

kr. 147.516

kr. 27.511

kr. 19.955

36

kr. 147.516

kr. 33.027

kr. 18.540

37

kr. 147.516

kr. 38.543

kr. 17.125

38

kr. 147.516

kr. 44.059

kr. 15.710

39

kr. 147.516

kr. 49.575

kr. 14.295

40

kr. 147.516

kr. 55.091

kr. 12.880

41

kr. 147.516

kr. 60.607

kr. 11.465

42

kr. 147.516

kr. 65.335

kr. 10.837

43

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 11.312

44

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 11.312

45

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 11.312

46

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 11.312

47

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 11.312

48

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 13.362

49

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 17.463

50

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 25.665

51

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 29.766

52

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 33.867

53

kr. 147.516

kr. 66.911

kr. 40.018

54

kr. 147.516

kr. 67.699

kr. 45.382

55

kr. 147.516

kr. 67.699

kr. 49.483

56

kr. 147.516

kr. 67.699

kr. 55.607

57

kr. 147.516

kr. 67.699

kr. 63.588

58

kr. 147.516

kr. 67.699

kr. 71.376