Vi anbefaler

Din alder og størrelsen af din pension er afgørende for, hvor attraktiv den ny efterløn er. For at gøre det lidt nemmere for dig at tage det rigtige valg, har vi her delt vores anbefalinger op på fire grupper ud fra alder den 1. januar 2012. Alle satser er i 2011-niveau.

Over 58 år
Hvis du er over 58 år (født før den 1. januar 1954) er der ingen ændringer. Det betyder, at du kan gå på efterløn som 60-årig, og være på efterløn til du er 65 år. Hvis du går som 60-årig, vil der være en pensionsmodregning. Hvis du venter og fortsætter med at arbejde til du er 62 år, kan du undgå pensionsmodregning.

Men du kan også vælge at arbejde helt frem til du er 65 år og i stedet få den skattefri præmie. Den præmie vil være 143. 400 kr. Hvis du træder ud af ordningen nu, kan du få 60.514 kroner skattefrit. Du har altså et stort økonomisk tab ved at træde ud nu frem for at vente. Dit tab vil være ca. 72.000 kr.

FTF-A anbefaler
Da der ikke er nogen ændringer i dine muligheder for at gå på efterløn, og da du samtidig har en stor gevinst ved den skattefri præmie, anbefaler vi, at du bliver i ordningen. Efterlønnen er fortsat en fordelagtig "pension og forsikring", som selv pensionsselskaberne siger, de ikke kan konkurrere med.

 

Mellem 56 og 58 år

Er du mellem 56 og 58 år (født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1955) er den eneste ændring, at du først kan komme på efterløn lidt senere. Efterlønsalderen hæves gradvist fra 60 til 62 år. Du kan se din efterlønsalder og periode i vores brev til dig.

Du kan fortsat få efterløn i 5 år, pensionsmodregningen er den samme som hidtil og det er beløbet, du kan få i efterløn også.

Tabet ved at du melder dig ud nu frem for at arbejde til udløbet af din efterlønsperiode og få den skattefri præmie vil være mellem 58.000 kr. og 66.000 kroner

FTF-A anbefaler
Er du mellem 56 og 58 år (født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1955) er den eneste ændring, at du først kan komme på efterløn lidt senere. Efterlønsalderen hæves gradvist fra 60 til 62 ½ år. Du kan se din efterlønsalder og periode i vores brev til dig.

Du kan fortsat få efterløn i 5 år, pensionsmodregningen er den samme som hidtil og det er beløbet, du kan få i efterløn også.

Tabet ved at du melder dig ud nu frem for at arbejde til udløbet af din efterlønsperiode og få den skattefri præmie vil være mellem 58.000 kr. og 66.000 kr.

 

Mellem 49 og 55 år
Er du mellem 49 og 55 år (født mellem 1. januar 1956 og 31. december 1962) vil der være ændringer. Jo tættere du er på de 55 år, jo mindre vil ændringerne være.

Efterlønsalderen vil gradvist blive hævet fra 60 år til 64 år og efterlønsperioden nedsættes fra 5 år til 3 år.

Samtidig bliver pensionsmodregningen skærpet. Der er nu pensionsmodregning i hele efterlønsperioden og modregningen er forhøjet.

Dit tab ved at melde dig ud nu frem for at arbejde til udløbet af din efterlønsperiode og få den skattefri præmie, vil være mellem 29.000 kr. og 66.000 kr.

FTF-A anbefaler

Den skattefri præmie du kan få ved at arbejde helt frem til udløbet af efterlønsperioden vil være større end det beløb du kan få, hvis du melder dig ud af ordningen.

Mister du dagpengeretten mindre end 5 år før, du når din efterlønsalder, har du ret til et seniorjob. Hvis du har været på fleskjob kan du i stedet for efterløn for fleksydelse. Begge dele kræver dog, at du fortsat betaler til efterlønsordningen.

Mister du jobbet i en sen alder og opbruger din dagpengeperiode, der i dag er to år, har du i stedet mulighed for at gå på efterløn. Efterlønnen er dermed en ekstra forsikring mod arbejdsløshed.

På den anden side afhænger størrelsen af din efterløn af, hvor stor din pension er. Vi anbefaler derfor, at du finder ud af, hvor meget du kan få i pension, på det tidspunkt, hvor du kan gå på efterløn.

Når du kender beløbet, kan du bruge Beskæftigelsesministeriets beregner, til at se, hvad du kan få i efterløn efter modregning i pension. Du kan finde beregneren her.

Der kan være gode grunde til at bevare efterlønsordningen, men det afhænger meget af din konkrete situation. Det er derfor vanskeligt at give en generel anbefaling, hvis du er i denne aldersgruppe. Men jo tættere du er på de 55 år, jo mere attraktiv er ordningen for dig. Der er stadig flere fordele ved efterlønsordningen:

 

48 år eller yngre
Er du 48 år eller derunder (født 1. januar 1963 eller senere) vil efterlønsalderen være 65-66 år og du kan få efterløn i 3 år. Men da efterlønsalderen vil blive reguleret med den forventede levealder, er det sandsynligt, at efterlønsalderen vil stige yderligere. Ifølge Finansministeriets egen fremskrivning vil efterlønsalderen således i 2032 være 66 år og 67 år i 2037. Og den kan sættes yderligere op.

Også her er pensionsmodregningen skærpet. Du bør nøje undersøge, hvad din forventede modregning vil være.

Der er fortsat et tab ved at træde ud nu frem for at arbejde til udløbet af efterlønsperioden og få den fulde skattefri præmie. Tabet i den skattefrie præmie er mellem 11.000 kr. og 20.000 kr.

FTF-A anbefaler
Der er endnu mindst 17 år til, du kan gå på pension, og efterlønsalderen kan stige yderligere. Hvis du har en gennemsnitlig indkomst og en almindelig arbejdsmarkedspension, vil du derfor få en relativ høj modregning i din efterløn.

Selvom der fortsat er en gevinst ved at arbejde frem til udløbet af efterlønsperioden, er gevinsten relativ lille, og du kan være bedre tjent med at hæve pengene. Den fulde efterlønspræmie kræver desuden, at du arbejder i hele efterlønsperioden. Gør du ikke det, vil din forventede gevinst hurtigt forsvinde.

Svarer dette nogenlunde til din situation, vil vi anbefale, at du melder dig ud af ordningen.

MEN, hvis du forventer at have en lille pensionsopsparing eller kan få brug for seniorjob eller fleksjob, bør du overveje at blive i ordningen. Det samme gælder, hvis du ønsker at have en ekstra sikkerhed i tilfælde af, at du bliver ledig i en sen alder. Men det kræver stadig, at du ikke har for stor modregning af pension.

Vi anbefaler, at du fortsætter med at betale efterlønsbidraget og bliver i efterlønsordningen. Bortset fra udskydelsen af efterlønsalderen er det den samme efterlønsordning, som du hele tiden har haft. Efterlønnen er fortsat en meget fordelagtig ordning.