Skattefri efterlønspræmie

Fortsætter du med at arbejde på deltid eller fuldtid, mens du kunne være gået på efterløn, har du mulighed for at optjene til den skattefrie efterlønspræmie.

For at kunne få den skattefrie efterlønspræmie skal du:

  • have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år.
  • have optjent mindst 3.120 løntimer (2.496 løntimer hvis du er deltidsforsikret), fra du fik udleveret efterlønsbeviset, til du overgår til efterløn.
  • have løntimer efter de 2 overstående betingelser, er opfyldt.

Hvis betingelserne er opfyldt, og du fortsætter med at arbejde, selvom du kunne være gået på efterløn eller fortsat arbejder (deltid eller fuldtid), kan du begynde at optjene løntimer til den skattefrie præmie.

Det er muligt at optjene op til 12 skattefrie præmieportioner. En portion kræver 481 løntimer. En præmieportion i 2014 har en værdi af 12.714 skattefri kroner (8.471 kroner som deltidsforsikret). Så det er muligt at optjene op mod 152.568 skattefri kroner, hvis du arbejder fuldtid frem til folkepensionen.

Har du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år og optjent mindst 3.120 (deltid 2.496) løntimer fra efterlønsbeviset blev udstedt, og inden du overgår til efterløn, så kan alle de efterfølgende løntimer benyttes til at optjene til den skattefrie præmie.

Kort tid før folkepensionsalderen kontakter FTF-A dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger i forhold til beregningen af præmien. Selve den skattefrie præmie kommer til udbetaling en måned efter, at du er gået på folkepension.