Hvornår er du selvstændig

Du er altid selvstændig, hvis du arbejder for egen regning og risiko i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Du er som regel også selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed.

A-kassens vurdering

Her kan du se nogle af de forhold, vi vægter i vurderingen af, om du er selvstændig eller ej.

Du er altid selvstændig, hvis du:

 • Henlægger midler til investeringsfonde
 • Har ansat arbejdskraft
 • Har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
 • Har foretaget nedskrivning af varelager, fradrag for driftsudgifter eller afskrevet på driftsmidler
 • Er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver
 • Er medlem af en arbejdsgiverorganisation.

Du er som udgangspunkt selvstændig, hvis du:

 • Er momsregistreret
 • Opgiver over-/underskud af selvstændig virksomhed til skattevæsenet
 • Er omfattet af virksomhedsskatteordningen
 • Deltager i et interessentskab.

Arbejdende ægtefælle

Når du arbejder for din ægtefælle, bliver du betragtet som selvstændig, hvis:

 • Virksomheden har under 20 ansatte (fuldtid). Også selv om du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • Du er ansat i en overordnet stilling
 • Du ikke er ansat på normale løn-og arbejdsvilkår

Anpartsselskab, aktieselskab eller lignende

Du regnes for selvstændig, når virksomheden ejes helt eller delvist af dig selv, din ægtefælle eller din nærmeste familie, og du har afgørende indflydelse på den. Det vil sige, hvis du og/eller din ægtefælle alene eller sammen med den nærmeste familie ejer:

 • Mindst 50 % af selskabets kapital eller stemmeværdi
 • En bestemmende andel af selskabets kapital eller stemmeværdi
 • Mindst 10 % af selskabets kapital eller stemmeværdi, og du eller din ægtefælle er i virksomhedens bestyrelse eller direktion.

Konkret vurdering af dine forhold

Du kan godt blive betragtet som selvstændig, selv om du ikke opfylder nogle af disse betingelser.

FTF-A skal nemlig foretage en konkret vurdering af dine forhold. Vi kan tilbyde dig en personlig rådgivning ud fra din konkrete situation.

Kontakt altid din a-kasse, før du træffer beslutninger.