Efterløn over grænsen

Tilbuddet om efterløn er en særlig dansk ordning. Som dansk statsborger med grænsearbejde kan du få efterlønsbevis eller efterløn. Du skal naturligvis opfylde de almindelige betingelser for at få efterløn. 

Anciennitet kan tælle med

Din anciennitet fra forsikringsperioder i et andet EØS-land kan tælle med i regnskabet. Forsikringsperioden i EØS må dog kun udgøre halvdelen af den forsikringsperiode, der er nødvendig for at opnå efterløn. Du skal også:

  • Have været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år og samtidigt have boet og opholdt dig i Danmark umiddelbart før forsikringsperioden i udlandet.
  • Ved overgangen til efterløn opfylde kravet om ret til dagpenge på baggrund af arbejde i Danmark. Du kan altså hverken få efterlønsbevis eller efterløn umiddelbart efter, du har arbejdet i andet EØS- land, medmindre du inden for de seneste 3 år har haft 1 års dansk arbejde (1.924 timer for fuldtidsforsikrede).

Efter en forsikringsperiode i et andet EØS-land har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidragene og dermed opnå fuldt medlemskab, selv om du i perioder ikke har betalt ind til efterløn. Du kan godt få udbetalt din efterløn i et andet EØS-land end Danmark.

Læs mere om efterløn