Den uopfordrede ansøgning

Formålet med en uopfordret ansøgning er, at du viser en potentiel ny arbejdsgiver din interesse i et job, allerede inden arbejdsgiveren er klar over at de mangler dig.

Hvad er en uopfordret ansøgning

Til forskel fra en almindelig ansøgning, er en uopfordret ansøgning karakteriseret ved, at det er dig, der tager initiativet. Du skal være den udfarende kraft fra starten. Derfor er der en række forhold du skal have dig for øje, når du søger uopfordret.

Det formelle først. Målet med ansøgningen er, at du skal have arrangeret en samtale om mulighederne. Derfor skal du skrive, at du efter for eksempel en uge vil tage kontakt til virksomheden for at drøfte mulighederne for en samtale – og så rent faktisk gøre det

Hvem skal have en uopfordret ansøgning

Du skal stile din uopfordrede ansøgning til en kontaktperson. Hvis ikke du gør det, risikerer den at havne det forkerte sted i virksomheden. Ring altid før du sender ansøgningen og spørg, hvordan de behandler uopfordrede ansøgninger. I den sammenhæng skal du finde frem til navnet på den person der skal modtage dit brev.

CV og ansøging

Man kan sige, at en uopfordret ansøgning er lidt en blanding af en almindelig ansøgning og et CV. Du er nemlig nødt til at skrive lidt om dig selv i ansøgningen, hvor du er uddannet osv., fordi virksomheden ofte ikke er klar over, at du henvender dig.

AIDA-modellen

Før du tænder computeren for at skrive ansøgningen, kan du få inspiration af principperne bag markedsføringsmodellen AIDA.

Attention

Skab opmærksomhed – find en sælgende overskrift

Interest

Skab interesse – hvad er baggrunden for, at du henvender dig til netop dette firma?

Desire

Skab et ønske – hvilke arbejdsopgaver kan du løse for dem? De skal få lyst til at lære dig nærmere at kende

Action

Signalér handling – hold fast i initiativet. Skriv, at du vil følge op – og gør det!

Se et eksempel på en uopfordret ansøgning