A-kasse – FTF-A

Find svar

Vi giver dig her svar på alle de mest stillede

spørgsmål om alt fra dagpenge og efterløn

til lønsikring og medlemskab.

Dagpenge og ledighed

Udbetaling af dagpenge

Hvad kræver det at få ret til dagpenge?

For at få dagpenge, er der en række betingelser, du skal opfylde.

Det er a-kassen, der vurderer, om du har ret til dagpenge.

Læs mere

Hvor meget får jeg i dagpenge?

Der er forskellige dagpengesatser alt efter, om du er nyuddannet eller har haft arbejde.

Satserne er beregnet pr. dag. Se, hvad det svarer til i gennemsnit for en måned. Nogle udbetalingsperioder er på fire uger, og nogle er på fem uger.

 

Hvornår får jeg dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort i Tast Selv. Kortet er tilgængeligt på Tast Selv fra den næstsidste søndag i måneden. Du skal udfylde kortet, så snart det er tilgængeligt, så vi kan være klar til at udbetale dagpengene til din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. 

Udbetalingsperioderne er enten fire eller fem uger af gangen.

Læs mere

Hvordan forbruger jeg min dagpengeret?

Når du bliver ledig, har du maksimalt ret til dagpenge i 104 uger (to år) inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden.. Hver gang du får udbetalt en ydelse (fx dagpenge eller feriedagpenge), forbruger du en hel uges ydelser. Det gør du, hvad enten du kun får penge for én dag eller du får for hele ugen. Man kan sige, at du klipper én uge på dit ”dagpenge-klippekort” med 104 klip, hver gang FTF-A udbetaler penge til dig.

Hvad skal jeg oplyse på mit dagpengekort?

På dagpengekortet skal du oplyse alt, hvad der kan have betydning for dine dagpenge. Det gælder alle former for arbejde, indtægter, pension, ferie, orlov, sygdom eller uddannelse og kurser.

Du udfylder dit dagpengekort via Tast Selv, hvor du logger ind med NemId.

Læs mere

Hvornår kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Du kan få beregnet en ny dagpengesats, hvis det er et år siden, satsen sidst blev beregnet. Det er din løn, der afgør, om du kan opnå en højere sats, end du allerede har.

Som nyuddannet kan du tidligst få beregnet en ny sats syv måneder efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Læs mere

Kan jeg få dagpenge ved ferielukning?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i enkelte tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

  • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
  • Have afholdt al din optjente ferie
  • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage
  • Opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge

Læs mere

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er syg?

Bliver du syg, skal du allerede på første sygedag melde dig syg via Min side på jobnet.dk. Det gælder både, hvis du modtager dagpenge og supplerende dagpenge.

Du skal melde dig syg, også selvom du kun er syg en enkelt dag.

FTF-A får automatisk besked om, at du er sygemeldt, når du registrerer det på jobnet.dk, så du behøver ikke kontakte FTF-A om det.

Når du bliver rask igen, skal du med det samme melde dig rask på Min side på jobnet.dk, så du igen kan få dagpenge fra a-kassen.

  • Hvis du er fuldtidsledig, får du dagpenge fra a-kassen i dine første 14 sygedage. Er du ikke rask efter 14 dage, får du derefter sygedagpenge fra din kommune.Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgningen automatisk, skal du kontakte din kommune senest fem uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge.
  • Hvis du har deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, får du ikke dagpenge fra din a-kasse under sygdom. Du får i stedet sygedagpenge fra din kommune fra din første sygedag. Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgnings-skemaet automatisk, skal du kontakte din kommune senest tre uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge.

Du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, når du har meldt dig syg på jobnet.dk. Det er derfor vigtigt, at du sygemelder dig allerede på din første sygedag.

Hvis din læge skønner, at du kun kan delvist raskmeldes, skal du kontakte FTF-A, inden du melder dig rask på jobnet.dk. Vi skal nemlig vurdere, om du kan få dagpenge, da det kræver, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad er G-dage?

G-dage er de første ledighedsdage, som din arbejdsgiver skal betale dagpenge til dig, hvis du bliver afskediget eller stopper i et vikariat.

Du skal have været ansat i 74 timer inden for de sidste fire uger, før du blev ledig, for at have krav på betaling for G-dage. Der er forskel på, hvor mange G-dage du får alt efter, hvor længe du har været ansat.

Læs mere

Må jeg lave frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge?

Du har mulighed for at arbejde frivilligt og uden løn inden for en række forskellige områder, mens du er ledig og modtager dagpenge.

Men du skal være opmærksom på, at du kun kan arbejde frivilligt i organisationer eller virksomheder, som er non-profit. Ellers vil du blive trukket i dagpenge for arbejdet. 

Det betyder altså, at virksomheden eller organisationen ikke må have som mål at tjene penge (privat erhvervsvirksomhed), men skal have et almennyttigt formål.

Læs mere

Rådighed og samtaler

Hvad betyder det at stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

For at du kan få udbetalt dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du aktivt skal søge job og være klar til at starte på nyt arbejde.

Siger du nej til arbejde eller aktivering, skal du have en gyldig grund til det, da det ellers kan få konsekvenser for dine dagpenge i en periode. Du bør altid kontakte FTF-A, inden du afviser arbejde eller aktivering.

Læs mere

Hvor ofte skal jeg til møder og samtaler?

Som ledig bliver du kaldt til samtaler i både jobcentret og FTF-A.

Du har pligt til at deltage i de møder, som du bliver indkaldt til, uanset om det er hos FTF-A eller i jobcentret, da det ellers kan få konsekvens for dine dagpenge.

Udover møder i a-kassen og jobcentret vil du også blive kaldt til fællessamtaler, hvor både FTF-A og jobcentret deltager sammen med dig.

Læs mere

Hvad er Min plan?

Min plan indeholder de aftaler, der er lavet om din jobsøgning og eventuel aktivering. Den følger dig gennem hele dit ledighedsforløb både i FTF-A og i jobcentret.

Læs mere

Hvad skal jeg gøre, når jeg får arbejde?

Har du fået fast arbejde, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk. Vi får automatisk besked om, at du er afmeldt, og vi stopper derfor dine dagpenge fra den dag, du starter arbejde.

Du skal huske at udfylde dit sidste dagpengekort, så du kan få dine dagpenge frem til den dag, du går i arbejde.

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Har du fået deltidsarbejde og ønsker supplerende dagpenge, så se her.

Genoptjening og karantæne

Hvornår risikerer jeg karantæne?

Du får karantæne, hvis du uden en gyldig grund afviser et tilbud om arbejde eller aktivering. Du får også karantæne, hvis du selv opsiger dit job uden at have en gyldig grund til det.

Det er meget vigtigt, at du altid kontakter FTF-A, inden du afslår et tilbud eller opsiger dit job, så vi kan hjælpe dig med at finde en god løsning.

Hvad kræver det at genoptjene retten til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden.

Når du har fået dagpenge i to år, skal vi undersøge, om du har genoptjent retten til dagpenge. Det kræver, at du har haft 1.924 timers lønnet arbejde (et års arbejde) inden for tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. 1.258 timer for deltidsforsikrede.

Er du i et seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller jobrotation, skal du være opmærksom på, at timerne ikke tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.

Hvad kræver det at genoptjene retten til supplerende dagpenge?

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Når de 30 uger er brugt, skal du genoptjene retten til supplerende dagpenge for at få ret til endnu en 30-ugers periode med supplerende dagpenge.

Du kan kun genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge med arbejdstimer, som du har udført, efter det tidspunkt, hvor du opbrugte dine 30 uger.

Læs mere

Arbejde på deltid eller nedsat tid

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge.

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge.

Læs mere

Hvad er en frigørelsesattest?

Hvis du er ansat i et deltidsjob, hvor du for eksempel kan opsige dit arbejde med en måneds varsel, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver for at kunne få supplerende dagpenge.

Frigørelsesattesten betyder, at arbejdsgiveren giver afkald på dit opsigelsesvarsel og lader dig stoppe med det samme, hvis du får tilbudt et fuldtidsjob.

Hent frigørelsesattest

Læs mere

Mistet retten til dagpenge

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg mister dagpengene?

Mister du dagpengeretten, kan du fortsat være medlem af FTF-A. Du kan benytte vores jobrådgivning og deltage i vores kurser og møder om jobsøgning og karriereskift.

Har du opbrugt dagpengeretten og retten til arbejdsmarkedsydelse mellem 5. januar 2015 og 2. juli 2017 har du mulighed for at søge om kontantydelse.

Har du været på dagpenge i fire år, kan du ikke søge om arbejdsmarkedsydelse. I det tilfælde har du mulighed for at søge om kontanthjælp.

Læs mere om kontanthjælp

Hvornår kan jeg få kontantydelse?

Har du opbrugt dagpengeretten og retten til arbejdsmarkedsydelse mellem 5. januar 2015 og 2. juli 2017, har du mulighed for at søge om kontantydelse.

Læs mere

Kan jeg få kontanthjælp?

Kontanthjælp er en ydelse, som kommunen udbetaler, hvis du ikke har andre økonomiske muligheder, og du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Læs mere

Brug for hjælp?

Du altid kan ringe til os på 7013 1312 alle hverdage fra 8-18. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Kontakt os her

FTF-A - Din a-kasse
Snorresgade 15
2300 København S
Tlf. 7013 1312
EAN: 5790001901936


Hvornår er det bedst at ringe til os?

FTF-A på Twitter

Besøg os på Facebook
Følg os på YouTube
Besøg os på Google+
Se vores profil på LinkedIn

Til toppen

Cookies på FTF-A

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Læs mere

Luk